SỮA CHUA HỮU CƠ HŨ TO KHÔNG ĐƯỜNG

45.000

DALATMILK HOÀN TOÀN SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT TỪ TRANG TRẠI TRÊN CAO NGUYÊN LÂM ĐỒNG, KHÍ HẬU ÔN ĐỚI QUANH NĂM, CÔNG NGHỆ THANH TRÙNG HIỆN ĐẠI, QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN TỪ ĐỒNG CỎ ĐẾN LY SỮA SẠCH, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỪ KHÂU NUÔI TRỒNG ĐẾN KHÂU SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI, KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

Danh mục: