CẢI THẢO HỎA TIỄN ĐÀ LẠT

40.000

Sở dĩ gọi cải thảo hỏa tiễn vì hình dáng và kích thước cây rau giống y như trái hỏa tiễn kaka …
Cải thảo hỏa tiễn ​​hoàn toàn giống với loại cải thảo thông thường chỉ khác là kích thước dài hơn nhưng công dụng và cách sử dụng thì hoàn toàn như các loại cải thảo khác. Đặc biệt, Cải thảo hỏa tiễn có vị ngọt, thơm đặc trưng hơn những loại cải thảo thông thường.

Cho phép đặt hàng trước